Strona główna
Komitet
Program
Wydarzenia
Linki
Galeria
Kontakt

Kapitułę kanoników tworzy kolegium duchownych ustanowione w celu sprawowania uroczystego kultu Boga w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła kolegiaty w Opatowie istniała najprawdopodobniej już pod koniec XII -wieku. Najstarsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1206r. i dotyczy czterech prałatów - dziekana, scholastyka, kantora i kustosza, lecz nie informuje o liczbie kanoników. W XIVw. składała się z czterech prałatów i pięciu kanoników, w XV w. doszedł kanonik z kościoła Najświętszej Maryi Panny na dawnym Żmigrodzie. W XVIII w. było czterech prałatów i ośmiu kanoników, po czym od początku XIX w. liczba członków kapituły zaczęła maleć wskutek zlikwidowania przez władze zaborcze prałatury kantorii i czterech kanonii, osiągając w okresie powstania styczniowego skład aktualny do dzisiaj - trzech prałatów i czterech kanoników. Jubileusz 800-lecia udokumentowanego istnienia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, ukazujący świetność Kolegiaty św. Marcina i znaczenie Kapituły dla Kościoła i Narodu mógłby skłonić do podjęcia starań o reaktywowanie prałatury kantorii i czterech kanonii. Od 1789r. w skład kapituły kolegiackiej w Opatowie wchodzą również kanonicy honorowi, mianowani przez biskupa w celu wyróżnienia kapłanów szczególnie zasłużonych dla Diecezji i Kościoła.

Odwiedzin: 2232